Kondensatory referencyjne

Do kalibracji mierników pojemności wykorzystałem zestaw stabilnych temperatorowo kondensatorów referencyjnych. Pomiarów ich wartości dokonałem za pomocą skalibrowanego miernika RLC Agilent U1733C. Pomiary wykonałem dla modelu szeregowego przy częstotliwościach 100Hz, 1kHz i 100kHz.

ID Opis Typ Wartość nominalna 100Hz 1kHz 100kHz
1 103J100 MKT 10 nF 9.55 9.51 9.24
2 103J100 MKT 10 nF 9.62 9.58 9.31
3 103J100 MKT 10 nF 10.75 10.7 10.39
4 102K63 MKT 1 nF 1.05 1.05 1.013
5 102K63 MKT 1 nF 1.03 1.03 0.997
6 102K63 MKT 1 nF 1.03 1.03 0.991
7 105J63 MKT 1 uF 1.00 1.00 0.999
8 105J63 MKT 1 uF 1.00 0.99 1.002
9 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.63 9.62 9.56
10 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.94 9.91 9.85
11 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.97 9.95 9.89
12 Mex/tenta 0.47uF MKP 470 nF 480.6 480.5 484.6
13 Mex/tenta 0.47uF MKP 470 nF 473.6 473.4 479.3
14 A/R60 0.47uF MKT 10uF 9.58 9.54 9.56
15 A/R60 0.47uF MKT 10uF 9.76 9.73 9.85
16 1000uF elektrolit 1000uF 896.3 880 N/A

IMG_20151217_132918MKT  i MKP to kondensatory foliowe. Warstwę dielektryczną stanowi tu folia z tworzywa. Na nią napyla metal okładki.

MKT (inaczej: mylarowy, MKSE) to kondensatory poliestrowe.

MKP (inaczej: KMP, KFMP) to kondensatory polipropylenowe.

Więcej o kondensatorach dowiesz się z tekstu na elportal.pl.

Arkadiusz Merta