Licencje

Utwory umieszczone na stronie uczymy.edu.pl są autorstwa Arkadiusz Merta.  O ile nie zaznaczono inaczej, udostępniam je na licencji:

Licencja Creative Commons

Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Możecie:

  • Adaptować — zmieniać, łączyć i twórzyć na bazie

Musicie:

  • Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć podając imię i nazwisko autora, dodać link do oryginalnego tekstu znajdującego się na tej stronie i wskazać zmiany dokonane w utworze. Musicie też podać link do licencji.
  • Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do  celów komercyjnych
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Więcej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

Utwory na stronie uczymy.edu.pl mogą powstawać z wykorzystaniem lub na podstawie zewnętrznych materiałów, które mogą być udostępnianie na innych zasadach.

Arkadiusz Merta