Klasy i kategorie krótkofalarskie

Zanim pogadacie sobie w eterze poza pasmami dostępnymi bez licencji (jak PMR czy LPD), musicie zdobyć trochę wiedzy i potwierdzić ją przed komisją egzaminacyjną. W praktyce sprowadza się to do:

 • (nauki – wszystkie potrzebne informacje są w internecie),
 • zdania egzaminu pozwalającego na uzyskanie  świadectwa  operatora urządzeń radiowych (w wybranej klasie),
 • uzyskanie pozwolenia radiowego w danej kategorii,
 • wykorzystywania wiedzy w praktyce:)

Podkreślenia w tekście odnoszą się do informacji wymaganych na egzaminie.

Nauka

Zbiór pytań egzaminacyjnych podany jest w BIP. W Internecie znajdziecie mnóstwo materiałów, dzięki którym będziecie mogli uzupełnić swoją wiedzę. Część z niej postaram się przybliżyć w następnych tekstach z tagiem „Krótkofalarstwo”.

Świadectwo operatora

Formalnie, świadectwo nadaje prezes UKE po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Samo świadectwo jest ważne bezterminowo. Obowiązuje na terenie Polski. Zgodnie z wytycznymi  CEPT T/R 61-02, jest również akceptowana poza granicami Polski w ramach krajów-członków CEPT (z pewnymi ograniczeniami). Po uzyskaniu świadectwa, możecie ubiegać się o uzyskanie pozwolenia radiowego. Dopiero pozwolenie radiowe „dopuszcza” Was do zabawy w eterze (m.in. w pozwoleniu nadawany jest znak Waszej radiostacji).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, obowiązują następujące klasy operatorskie:

Klasa Pasma Wiek Możliwa kategoria pozwolenia radiowego
A Wszystkie przeznaczone dla amatorskiej służby telekomunikacyjnej* ukończone 15 lat 1, 5
C
 • 1810–2000 kHz (160m),
 • 3500–3800 kHz (80m),
 • 7000–7200 kHz (40m),
 • 14 000–14 350 kHz (20m),
 • 21 000–21 450 kHz (15m),
 • 28 000–29 700 kHz (10m),
 • 144–146 MHz (2m),
 • 430–440 MHz (70cm)
 • 10,0–10,5 GHz (30mm)
ukończone 10 lat 3

Pasma przeznaczone dla służby amatorskiej (zgodnie z Krajową Tabelą Częstotliwości):

 • 1810–2000 kHz (160m),
 • 3500–3800 kHz (80m),
 • 7000–7200 kHz (40m),
 • 10100 – 10150 kHz (30m)
 • 14 000–14 350 kHz (20m),
 • 18068 – 18168 kHz(17m)
 • 21 000–21 450 kHz (15m),
 • 24890 – 24990 kHz(12m)
 • 28 000–29 700 kHz (10m),
 • 50 – 52 MHz (6m),
 • 70,1 – 70,3 MHz(4m),
 • 144–146 MHz (2m),
 • 430–440 MHz (70cm)
 • 1,240 – 1,300 GHz (23cm)
 • 2,300 – 2,450 GHz (13 cm)
 • 3,400 – 3,410 GHz (9cm)
 • 5,650 – 5,850 GHz (6cm)
 • 10,0–10,5 GHz (3cm)
 • 24.000 GHz – 24.25 GHz (12.5mm)
 • 47.000 – 47.200 GHz  (6mm)
 • 76.000 – 81.000 GHz (4mm)
 • 122.250 – 123.000 GHz (2.5mm)
 • 134.000 – 141.000 GHz (2mm)
 • 241.000 – 250.000 GHz (1.25mm)

Kategorie pozwoleń radiowych

Ten krok jest już typowo administracyjny. Jeżeli zdacie egzamin na klasę radiooperatora, wystarczy złożyć podanie do lokalnej delegatury UKE, wnieść opłaty – i chwilę poczekać na pozwolenie.

Zgodnie z zaleceniem CEPT T/R 61-01 oraz rozporządzeniami Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, obowiązują następujące kategorie:

Kategoria Maksymalna moc Wymagana klasa Wydawane na
1 do 500W A lub B 10 lat
3 do 100W C lub D 10 lat
5 (stacje automatyczne – bezobsługowe)
 • do 30MHz: 50 W
 • powyżej 30MHz: 15W
A lub B (ukończone 18) 5 lat
Okolicznościowe (np. zawody) – wszystkie częstotliwości, przyznawane przez lokalną delegaturę UKE do 1500W A Czas określony we wniosku, nie dłuższy niż 1 rok

Używanie urządzenia radiowego przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego rezydującego za granicą podczas pobytu w Polsce nie wymaga pozwolenia jeżeli okres nie jest dłuższy niż 90 dni (podstawa).

Najbliższy egzamin…

Tutaj znajdziecie terminy egzaminów krótkofalarskich: OBWIESZCZENIE Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Źródła

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaje_pozwole%C5%84_w_kr%C3%B3tkofalarstwie
 • https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html
 • http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_478-pozwolenie-radiowe-dla-stacji-amatorskiej-kat-1
 • https://www.youtube.com/watch?v=DARCoCVNXoI&list=PLwB_RhK4tuHLc-i75CHovgQ2ZKYdTnsyY&index=1
 • http://sq9jdo.com.pl/Niezbednik/Bandplan/a0.html
 • https://docplayer.pl/28514837-Bandplan-pasm-krotkofalarskich-w-polsce-wg-stanu-na-r-zebral-i-opracowal-arek-sq3pmk.html
 • https://docplayer.pl/578658-Amatorskie-pasma-krotkofalarskie-opis.html
 • http://radiooperator.pl/pokaz-art.php?id=9