Wyniki pomiarów pojemności

Poniższa tabela zawiera zestawienie wyników dla poszczególnych mierników.

  • Wartość nominalna: wartość podana przez producenta.
  • W100Hz, 1KHZ, 100kHZ: wartości referencyjne zmierzone na skalibrowanym mierniku RLC Agilent U1733C.
ID Opis Typ Wartość nominalna 100Hz 1kHz 100kHz Jabel AVR v1 UT71
1 103J100 MKT 10 nF 9.55 9.51 9.24  9.4 nF 9.40 nF  9.407 nF
2 103J100 MKT 10 nF 9.62 9.58 9.31  9.4 nF  9.47 nF  9.545 nF
3 103J100 MKT 10 nF 10.75 10.7 10.39  10.5 nF  10.5 nF  10.225 nF
4 102K63 MKT 1 nF 1.05 1.05 1.013  1.04 nF  1.04 nF  1.019 nF
5 102K63 MKT 1 nF 1.03 1.03 0.997  1.01 nF  1.02 nF  1.016 nF
6 102K63 MKT 1 nF 1.03 1.03 0.991  1.02 nF  1.02 nF  1.097 nF
7 105J63 MKT 1 uF 1.00 1.00 0.999  992 nF  998 nF  1.0013 uF
8 105J63 MKT 1 uF 1.00 0.99 1.002  992 nF  1.00 nF  1.0014 uF
9 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.63 9.62 9.56  9.7 nF  9.63 nF  9.780 nF
10 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.94 9.91 9.85  10.0 nF  9.94 nF  9.720 nF
11 Mex/tenta 0.01uF MKP 10 nF 9.97 9.95 9.89  10.0 nF  9.97 nF  9.880 nF
12 Mex/tenta 0.47uF MKP 470 nF 480.6 480.5 484.6  480 nf  479 nF  0.4801 uf
13 Mex/tenta 0.47uF MKP 470 nF 473.6 473.4 479.3  473 nF  473 nF  0.4732uF
14 A/R60 0.47uF MKT 10 uF 9.58 9.54 9.56  10.02  8.82 uF  9.587 uF
15 A/R60 0.47uF MKT 10 uF 9.76 9.73 9.85  10.04 uF  8.99uF  9.775  uF
16 1000uF elektrolit 1000 uF 896.3 880 N/A  1.02 mF  8641uF  0.9151 mF

Dodatkowo zmierzone wartości do porównania:

ID Opis Typ Wartość nominalna Jabel AVR v1 UT71
 5  ceramiczny  5 pF  5 pF 5.8 pF  0.059 nF
 10  ceramiczny  10 pF  10 pF 11 pF 0.32 nF
 15  ceramiczny  15 pF  15 pF 15.9 pF 0.024 nF
 22  ceramiczny  22 pF  22 pF  22.6 pF 0.03 nF
 30  ceramiczny  30 pF  32 pF 33.5 pF 0.04 nF
 221  ceramiczny  220 pF  221 pF 206 pF 0.261 nF
 474  ceramiczny  470 nF  485 nF  466 nF 0.4513 nF
 2.2uF  elektrolit  2.2 uF  2.32 uF  1.91 uF  2.204 uF
 22uF  elektrolit  22 uF  22.3 uF  18.5 uF  21.285 uF
 47uF  elektrolit  47 uF  47.4 uF 39.2 uF 44.35uF

Arkadiusz Merta